Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Lo Bruch I. La Ilustració Catalana, 1881;34(1)267-7]
 • Lo Bruch II. La Ilustració Catalana, 1881;35(1)278-9]
 • Lo Bruch (Acab). La Ilustració Catalana, 1881;37(1)299-302]
 • La Misteriosa Llum, que en testificació y evidencia del misteri de la Santíssima Trinitat envià l'Omnipotent a la ciutat de Manresa, als 21 de febrer de 1345. Barcelona: Estampa Peninsular, 1882.
 • Narració històrica i popular de la estada a Catalunya de l'insigne espanyol Ignaci de Loyola, relacionada ab la fundació de la ínclita Companyia de Jesús. Amb L Soler-March. Barcelona: Estampa Peninsular, 1884.
 • Sobre l'antiguitat e importància del periodisme espanyol. Setmanari Català, 1891;36:477-83.
 • Sobre la jornada del Bruch. Setmanari Català, 1891;23:25-6, 265-8, 297-302 I 317-23.
 • Lluís Espinalt. Setmanari Català, 1895;51:9-12.
 • Senyor Director ... Lo Geronés, 25/04/1897.
 • Medicina popular y aforística médica catalanes. Acta de la sessió pública inaugural curs acadèmic 1898-1899 celebrada el 27 de setembre. Societat Mèdico-farmacèutica dels Sants Cosme i Damià. Barcelona: Casa Provincial de Caritat, 1899.
 • Aforística mèdica popular catalana confrontada ab las de altres llengües. Manresa: Anton Esparbé, 1900.
 • Folk-Lore català-aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües. Barcelona: Alvar Verdaguer, 1900.
 • Receptari de Manresa (Segle XIV). Com. al Centro Médico-Farmacéutico de esta ciudad en 2 de noviembre de 1899. Manresa: El Progreso, 1900.
 • Brevíssims resum històric i guia de Manrèsa. El Pla de Bages, 1905;329:1-2.
 • Salaris dels antics metjes de Manresa. Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 1910;38(3):1-6.
 • La Iconografia del naxement de Eva y 'l retaule de la Santíssima Trinitat de la Seu de Manresa. Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 1911;47:105-8.
 • El Receptari de Manresa i la mort de l'infant en Jaume Comte d'Urgell, segle XIV. Conferència al Centre Excursionista de la Comarca de Bages 10 juny 1911. Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 1913;59:301-14 i 62:360-72.
 • La Primera hermanita de los pobres espanyola. Revista ilustrada Jorba, 1913;50:401-6.
 • Les Creus processonals dels voltants de Manresa . Revista ilustrada Jorba, 1913;52:420-3. i Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 1913;64:374-82.
 • Biografía del Dr. D. Francisco Piguillém y Verdacer, introductor y apóstol de la vacuna en España y Bibliografía española de las inoculaciones profilácticas de la viruela. Girona: Masó, 1917.
 • El Centre Excursionista de la Comarca del Bages. La Veu de Catalunya, 1 setembre 1918]
 • Historial del Centre Excursionista de la Comarca de Bages Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 1919;73:277-9.
 • Salut i feina, des dels punts de vista mèdic, social i folklòric. Manresa: Sant Josep, 1920.
 • Mare de Déu de la Gleva. Notes referents a iconografia, bibliografia i goigs de la patrona de la Plana de Vich. Manresa: Sant Josep, 1923.
 • El P. Jaume Nonell. Manresa: Sant Josep, 1923.
 • El Dr. Joan Carles Amat. Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, 1925;87:53-8.