Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

Aquesta relació no és exhaustiva, és una selecció dels articles més destacats d’Albert Oriol, de qui com autor PubMed indexa aquests articles i nosaltres recollim els que segueixen:
 • Electroforesis de zona. Aportaciones con los folios de acetato de cel·lulosa. Tesi doctoral. Facultat de Medicina Universitat de Barcelona, 1961.
 • Development of medical education. II. Exclusive dedication in the teaching faculty. Med Clin (Barc), 1962;39:121-3.
 • La reforma de la Facultad de Medicina. Interacción entre la Educación y la Asistencia Sanitaria. Separata. Madrid: Editorial Univ. Complutense, 1980.
 • Oriol-Bosch A, Oriol-Palou A. The components of basic medical education. Amb Bowers JR, Gallego A, Vilardell F & Gómez-Pan A Ed. Can all these subjects be accommodated? Med Educ. 1984 Sep;18(5):377-8.
 • Consideraciones sobre enseñar a aprender medicina. Gual-Sala A. JANO 1994; 47 (nº extra. Dic): 10 S-16 S.
 • Prioritats per al canvi en l'educació de la professió mèdica. Barcelona: IES, 1995.
 • Canviar, aprendre i l'acreditació de la competència professional. Barcelona: IES, 1995.
 • Reflexions Epistemològiques Inacabades sobre el Coneixement i la Competència Professional. Barcelona: IES,1997.
 • L’Examen Mir, l'Avaluació i l'Acreditació de la Competència Professional.Barcelona: IES,1997.
 • L'Educació Mèdica del 2010. Barcelona: IES,1997.
 • El sistema MIR: La necessitat d'adaptar-lo a la Constitució Espanyola. Barcelona: IES,1997.
 • El Coneixement i la Competència Professional. Barcelona: IES,1997.
 • Reflexions sobre el professionalisme. Barcelona: IES,1998.
 • El Govern de les Organitzacions. . Barcelona: IES,1998.
 • Reflexions sobre la Governabilitat de les Organitzacions Proveïdores de Serveis Assistencials. Barcelona: IES,1999.
 • Justificación de la necesidad de planificación social en la producción de médicos. Amb Bruguera M, Bombí JA, Vilardell M, Viñas J, Ollé JM i Camí J. y Med Clin (Barc.) 2000;114:381-3.
 • Més sobre les organitzacions i la seva organització. Barcelona: IES,2000.
 • ¿Qué podemos aprender del aprendizaje basado en problemas? . Barcelona: IES,2000.
 • El Desenvolupament integrat dels professionals i dels serveis del sistema sanitari. Barcelona: IES,2001.
 • Crisi del professionalisme o la solució per la crisi. Barcelona: IES,2001.
 • La experiencia del Consejo Catalán de Formación Médica Continuada. En: Pardell H. Amb Ramos A i Gual A. Formación Médica Continuada, a debate. Barcelona. Ediciones Mayo, SA. 2001. 101-106.
 • Crisis del profesionalismo o la solución de la crisis. En: Opinión Quiral. Sostenibilidad del sistema sanitario. Barcelona. Fundación Privada Vila Casas. 2001:57-70
 • Calidad y simulaciones, (editorial). Educación Médica, 2001,4(4):151-2.
 • Health Professions: desirables futures. Fundación Sociedad, Innovación y Salud, 2002.
 • Llibre Blanc de les Professions Sanitàries. (Dir.) Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003.
 • Sobre la acreditación de la formación médica continuada en España. Amb Pardell H. Med Clin (Barc), 2003;120:261-4.
 • About Spanish continued medical training certification. Amb Pardell H. Med Clin (Barc). 2003;1;120(7):261-4.
 • Sobre la acreditación de la formación médica continuada en España. Amb Pardell H. Medicina Clínica, 2003;120(7):261-4.
 • Redefiniendo la profesión. Editorial. Educación Médica Internacional, 2004;7(1).
 • Acreditación. Editorial. Educación Médica Internacional, 2004;4(7):100.
 • Especialización o áreas de capacitación. Amb Pujol R. Medicina Clínica, 2004;123(2):2004.
 • Doctors in Spain: An Old Country; Old and New Structures: A new future. Amb Gual A, Palés J i Pardell. Clinical Teacher, 2005.
 • Nuevas orientaciones en los programas universitarios de preparación de los profesionales médicos*. La Profesión Médica: los retos del milenio.Amb Prat-Corominas J. Barcelona: Monografias Humanitas, 2005.
 • La World Federation for Medical Education (WFME) auspiciador de Educación Médica Internacional. Amb Gual A. FEM, 2005;8(1):1.
 • Diez Obviedades con motivo de la concesión del Premio Antonio Gallego. FEM, 2005;8(3):103-6.
 • Con los auspicios de ECFMG y FAIMER. FEM, 2008;11(3):109-10.
 • Proceso de Bolonia (I): educación orientada a competencias. Amb Palés-Argullós J, Nolla-Domenjó J i Gual-Sala A. FEM 2010; 13 (3): 127-135
 • El reto de Bolonia: la evaluación de las competencias. FEM, 2010;13(3):123-5.
 • De Flexner a Bolonia. FEM, 2010;13(4):193-5.
 • Proceso de Bolonia (II): educación centrada en el que aprende. Prat-Corominas J, Palés-Argullós J, Nolla-Domenjó M i Gual-Sala A. FEM 2010;13(4): 197-203.
 • Responsabilidad Social y Bolonia. FEM, 2011;14(1):1-3.
 • Bolonia y la aculturación profesional. FEM, 2011;14 (2):71-2.
 • Proceso de Bolonia (III). Educación en valores: profesionalismo. Amb Gual-Sala A, Palés-Argullós J i Nolla-Domenjó M. FEM, 2011;14(2):73-81.
 • Las credenciales y su caducidad. FEM, 2011;14(3):137-9.
 • Proceso de Bolonia (IV): currículo o plan de estudios. Amb Prat-Corominas J. FEM, 2011;14(3):141-9.
 • Cincuenta años de la publicación de ‘Medical Education in Spain’ de Antonio Gallego. FEM, 2012;15(1):7-8.
 • La contrarreforma al proceso de Bolonia. Amb Gual Sala A, Palés Argulló, J i Nolla-Domenjó M. FEM, 2012;15(2):63-5.
 • Resiliencia. FEM, 2012;15(2):77-8.
 • Bolonia: la excelencia y ASPIRE. Amb Gual-Sala A, Palés-Argullós J i Rodríguez-de-Castro F. FEM, 2012;15(3):123-6.
 • Declaración de Edimburgo, ¡25 años! Gual Sala A., Millán Núñez-Cortés J, Palés Argullós, J y Oriol Bosch A. FEM 2013;16(4): 187-9.
 • El reto educativo del buen que hacer del médico. Amb Gual A. FEM, 2014;2(17):63-5.