Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Germà gran del dermatòleg Antoni Carreras Verdaguer, amb el títol de batxiller per l’Institut de Barcelona del 1907, Francesc comença la carrera a la Facultat de Medicina on es llicencia amb premi extraordinari a la Facultat de Medicina de Barcelona el 1914. Tot seguit, comença a exercir de tocòleg a la Casa Municipal de Maternologia després d’haver estat ajudant honorari de la Clínica d’Obstetrícia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Els anys 1915 i 1916, exerceix de metge al Dispensari de Nostra Senyora de Pompeia de Barcelona, centre que s’acaba d’inaugurar a la Travessera de Gràcia amb el carrer Salmeron. També, el novembre de 1915, guanya una de les dues places de metge auxiliar en el concurs que ha convocat la Junta Provincial de Protecció a la Infància. En aquest moment, aspira, sense èxit, a la plaça de cap de servei de la Casa de la Maternitat, càrrec que guanya Boi Guilera.

El mateix any 1916, ingressa a la Clínica Plató, on serà el primer cap del Servei de Tocologia. Deixa aquesta activitat l’any següent i es dedica a l’exercici privat de l’especialitat. Però, durant dos anys, com alumne pensionat per la Junta d’Ampliació d’Estudis fa diverses estades a Ginebra, Munic i Montpeller per fer estudis d’Obstetrícia, especialitat a què es dedica quan torna a Barcelona cap al 1918. Després, es doctora a Madrid amb la tesi Un caso de spina bífida cranialis : (cranio-raquisquisis con anencefalia), que llegeix el 1919.

Francesc Carreras Verdaguer participa en el IV Congrés de Metges de Llengua Catalana amb un estudi sobre La protecció de la dona gràvida i en el V congrés, de l’any 1923, amb la ponència L’organització hospitalària de Catalunya. Aquest mateix any, treballa encara a la Casa de Maternitat de Barcelona i, el 1928, es troba entre els fundadors de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG), institució que presideix els dos biennis de 1961 a 1964. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, el 1956, en col·laboració amb l’Institut Francès de Barcelona presenta el tema que titula Dos escuelas de psicoprofilaxis del parto, en París.

Amb una vida molt intensa professionalment, la seva assistència i participació als diferents congressos, cursos i ponències de l'especialitat és constant i el seu mestratge entre els seus deixebles dóna com a fruït nombrosos i notables tocòlegs. Antoni Carreras i Verdaguer, és promotor i membre del consell de redacció de la Revista Médica de Barcelona. També, entre els anys 1966 i 1967, participa i dirigeix l’edició del Boletín de la Asociación de Obstetricia y Ginecología, una publicació trimestral que reprodueix els treballs que es presenten a les reunions de la SCOG. Soci, també, de la Societat Ginecològica Espanyola, és designat per l’Ajuntament de Barcelona a la Setmana Ginecològica del 1926. És membre de la Societat Econòmica d’Amics del País de Barcelona i, també, es presenta a les eleccions que el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) celebra l’any 1929, ocupant una vocalia de la junta de govern que presideix Lorenzo Garcia-Tornel. El 1932, Carreras Verdaguer representa al COMB en l’Assemblea d’Entitats Econòmiques que es convoca per analitzar l’aturada forçosa.

MBC