Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill del metge de Canet de Mar Francesc Xavier Serra Causell (Canet, +1897), pertanyent a una família benestant de la burgesia marítima i comercial del Maresme, Marià Serra fa el batxillerat a Barcelona per, tot seguit, estudiar a la Facultat de Medicina on es llicencia el 1885 després de ser alumne intern per oposició. En aquests anys, Marià Serrà ha estat en contacte amb el nou moviment catalanista que tot just s’està desenvolupant i es converteix en l’ànima de la seva expansió al Maresme.

Acabada la carrera i doctorat amb la tesi De la irrigación en el tratamiento de las fracturas complicadas, que llegeix a la Universitat Central de Madrid el 1886, Marià Serra Font vol quedar-se a Barcelona però el pare el reclama a Canet perquè l’ajudi a la consulta. Malgrat tot, a la vegada que fa de metge, inicia una intensa vida política. El 1892, participa en l’assemblea de representants de les associacions catalanistes que redacta el document les Bases per a la Constitució Regional Catalana d’Unió Catalanista, més conegut com “Les Bases de Manresa”, on Serra Font es relaciona amb els prohoms del catalanisme polític com Domènech Montaner, Verdaguer Callís i Francesc Cambó. El 1896, funda l’Associació Catalanista Comarcal i impulsa la creació d’agrupacions locals als pobles de la comarca. El 1894, funda el setmanari La Costa de Llevant i participa en la Il·lustració Llevantina, setmanari comarcal cultural que apareix el 1903. Marià Serra, és promotor d’associacions socials, excursionistes i culturals com ara l’Orfeó Canetenc, institució musical que, presideix i sufraga en bona part i a la que cedeix la casa Can Causell de la seva propietat en usdefruit des de la seva creació el 1903. La seva seu que no triga a convertir-se en un centre de propaganda i difusió de les idees catalanistes.

Home molt religiós i molt influït pel catalanisme vigatà que representen el canonge Cardó i el bisbe Morgades, el 1901, cedeix uns terrenys al Turó de Pedracastell perquè Canet aixequi una creu al terme commemorant l’entrada del nou segle com ha demanat el papa Lleó XIII. Maria Serrà encarrega el seu disseny a l’arquitecte Domènech i Muntaner amb qui mantindrà una estreta relació en els diferents projectes que emprendrà al llarg de la seva vida. Marià Serra és un mecenes de Canet de Mar que brega per conservar el patrimoni històric i arqueològic de la població alhora que col·labora en les excavacions que es fan a la vila i als voltants, fet pel que rep el nomenament de soci corresponent de l’Associació Artística Arqueològica Barcelonesa.

President de la Germandat de La Misericòrdia per a Malalts é Inválits del Travall (sic) el 1897 i de l’Associació Catalanista de la Costa de Llevant des del 1998, Marià Serrà Font, a més de membre de diverses associacions, és regidor municipal des del 1909 i alcalde de Canet de Mar del 1912 fins a principis del 1916, un mandat que destaca per les millores socials i urbanístiques del municipi. Sanejat el deute acumulat, Serra Font gestiona amb la Mancomunitat i la Caixa de Previsió, l’arribada de l’aigua corrent des de la Murtra i la construcció de la xarxa del clavegueram, aplica criteris higienistes a la remodelació urbanística del poble, enderroca murs, obre i eixampla carrers o en remodela altres, imposa normatives per a les cases urbanes i col·loca noves plaques dels carrers retolades en català. De la col·laboració amb Domènech i Muntaner s’ha de destacar l’obertura de l’Avinguda de la Mare de Déu de la Misericòrdia i la construcció del Passeig de Mar. A més, la seva preocupació social es tradueix en la fundació de la Caixa de Previsió de Canet, anomenada Patronat de la Vellesa, que és la primera oficina de l’actual Caixa fora de Barcelona de la qual Marià Serra és membre del consell d’administració. Més enllà del seu mandat com alcalde, la influència del doctor Marià Serra amb els dirigents de la Mancomunitat és determinant perquè aquesta continuï invertint en institucions com són l’Escola Montesori, la Biblioteca Pública o l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar.

L'any 1916, és un dels organitzadors de l'homenatge al metge arenyenc Francesc de Paula Calbetó que compleix vint-i-cinc anys com a delegat del Districte del Maresme amb qui no sols ha compartit la professió mèdica sinó també la vocació política i l'activisme catalanista a la comarca.

En els darrers anys, Marià Serra adopta posicions cada cop més conservadores i acaba mostrant-se molt crític davant les convulsions polítiques i els moviments obrers dels anys vint, com es fa palès en els diversos escrits que publica a La Costa de Llevant, destacant una sèrie de 22 articles sobre Els Mossos d’Esquadra del 1920 i altres com la Indisciplina social del 1921.

El 1922, emmalalteix greument i mor el 1926 però no és fins l’any 1942 quan l’Ajuntament de Canet li dedica un dels seus carrers. Pocs anys després, es retira la placa i no es restitueix fins al 1954, quan una avinguda de Canet de Mar pren el seu nom fins a dia d’avui.

CSX