Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Acabats els estudis secundaris a Barcelona el 1919, es llicencia en Medicina a la Universitat de València l’any 1931. Continuant la tradició mèdica i castrense familiar, l’avi Fracesc Bergós i Fabrés és capità major, Francesc d’Assis Bergós i Ribalta és alferes de Sanitat i exerceix com a oficial de metge de guàrdia a l’Hospital Militar, després d’haver estat alumne intern a l’Hospital del Sagrat Cor i de la Santa Creu a Barcelona. Acabada la carrera, és nomenat professor d'Anatomia de la Facultat de Medicina fins al 1934, moment en què passa a ser-ho de la recent creada Universitat Autònoma de Barcelona. És, també, professor d'Anatomia a l'Escola Oficial de Practicants de Barcelona.

Vinculat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes, forma part del Comitè de Control del Col·legi de Metges de Catalunya que es crea arran de l’inici de la Guerra Civil. El 1936, la Generalitat de Catalunya nomena Francesc Bergós membre del Consell de Sanitat de Guerra com a representat de la Unió General de Treballadors (UGT). Inicialment, s’està al Front d'Aragó com a cap dels Serveis Sanitaris. Després, queda a càrrec de la Sanitat a la Defensa Civil. A Sarinyena dirigeix, amb la col·laboració de Frederic Tarrida i Jaume Isern, l'Àrea Sanitària del que després serà el II Cos d'Exèrcit. Més tard, Bergós és designat cap general de Defensa Civil.

L’any 1939, Francesc d’Assis Bergós passa la frontera i es internat al camp de concentració d'Argelers on fa de cap de sanitat. Del Rosselló, marxa cap a Marsella per embarcar-se al vaixell Alsina que arriba a Buenos Aires el 1940. Durant 5 anys, recorre l’ Amèrica del Sud: Argentina, Bolívia, Xile i Uruguai. Primer, resideix a les ciutats argentines de Mendoza i Buenos Aires on fa de director científic a la indústria privada fins al 1942 quan marxa a Montevideo contractat pel Municipi de la capital de l’Uruguai on reprèn una intensa activitat docent i sanitària com a professor de Tàctica Sanitària a l’Escola de Sanitat Militar d’Uruguai i a la Facultat de Medicina de Montevideo. Alhora, publica nombrosos articles i realitza tasques amb responsabilitats hospitalàries i sanitàries.

Home d'influència amb bones connexions al món mèdic, Francesc d’Assis Bergós és elegit president de la Sociedad de Hematología Latinoamericana. Alhora, viu molt integrat a la vida cultural i social dels catalans residents a l’Uruguai. Manté, també, una intensa dedicació a la política activa catalanista com a membre del Consell Nacional Català i representant del govern de l’exili de la Generalitat de Catalunya. Bergós és president del Centre Català de Montevideo des del 1957 al 1966, Coincidint amb l’escissió del centre, funda la Llar Catalana tot i que, més tard, torna al Casal Català.

Posseïdor de la Creu de 1ª Classe del Mèrit Naval amb distintiu blanc, Francesc d’Assis Bergós i Ribalta publica diversos treballs i monografies sobre qüestions de sanitat militar i una biografia de Lluís Companys.

MBC