Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill de cirurgià, fa els estudis primaris a Puigcerdà. L’any 1791, ingressa al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, desprès d’haver obtingut el títol de batxiller a Cervera. Mentre estudia per metge, treballa a l’ Hospital Militar de Barcelona i atén militars ferits durant la Guerra Gran contra els francesos. Acabada la Guerra, és nomenat practicant de cirurgia del Regiment de Guàrdies Walones i, l’any següent, cirurgià major. El 1801, pels mèrits contrets durant la Guerra, obté el doctorat en Cirurgia Mèdica sense haver d’examinar-se però encara s’està un temps amb el seu regiment a Mallorca atenent els malalts d’un hospital militar provisional instal·lat a Artà.

El 1804, guanya l’oposició a la plaça de Dissector Anatòmic del Reial Col·legi de Cirurgia de Burgos fins al 1807 que demana, i li es concedit, el trasllat a Cervera per a refer la seva salut.

Retorna a l’exèrcit el 1808 i pren part activa en la Guerra de la Independència contra els francesos, servint a Figueres i a Manresa. Quan acaba l’escomesa, sol·licita la reincorporació al Col·legi de Cirurgia de Burgos i s’hi està fins al 1815 tot i que no pren possessió de la plaça perquè es nomenat catedràtic d’Anatomia del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona per donar classes de Medicina Legal. El 1818, dona la lliçó inaugural. El 1824, se li acumulen altres assignatures, com Afectes externs, Patologia General i Embenats, ja que alguns professors són expulsats amb motiu d’una disposició general. A més, se li encarrega la tasca de la secretaria fins que a l’any següent es reincorporen els catedràtics suspesos i se li alleugereix la feina docent.

Ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1831 però per culpa d’una indisposició no pot llegir el seu discurs d’ ingrés. Vivia separat de la seva muller, fet inusual per l’època, i fa constar en el seu testament que els drets successoris que corresponguin a la viuda, passin a la seva germana i a la seva néta.

MBC