Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Metge figuerenc que residia al call de Figueres i que, segurament, treballava a l’Hospital de la capital de empordanesa, edificat en la mateixa època en què viu Cresques Elies. Sembla que l'octubre de 1341, el rei Pere IV el Cerimoniós, li encarrega que faci reparar uns rellotges reials pel seu col·lega de Perpinyà, l'argenter Mossé Jacob i que, l'any següent, el sobirà demostra la consideració que li mereix el seu metge eximint-lo de l'obligació que tenien tots els jueus de la Corona -i en general de tots els regnes cristians de l'època- de portar un distintiu, una roda, en un lloc visible dels seus vestits. Si el monarca demostra aquest especial afecte per aquest metge figuerenc, no és pas perquè s'encarregués de fer-li adobar els seus rellotges ni tan sols pels seus serveis com a metge reial sinó perquè Cresques Elies presta al rei serveis de caràcter reservat, serveis que avui podríem definir com a propis d’un agent del secret del monarca consistents en aconseguir la reincorporació del reialme de Mallorca i dels comtats del Rosselló i la Cerdanya a la Corona d’Aragó, de la qual havien quedat separats pel testament de Jaume I el 1276. Potser, Cresques -aprofitant les seves relacions amb els jueus dels comtats veïns- ja abans havia treballat com una mena d'espia al servei del seu senyor.

Cresques és també un col·laborador d’aquest projecte reial i així -un cop consumada la reincorporació del Rosselló i la Cerdanya- Pere IV li encarrega que es faci responsable de la judicatura de la vegueria del Rosselló malgrat la seva condició de jueu.

Sembla que Cresques Elies aprofita la seva influència per afavorir els seus amics: exemple d’aquest comportament es dóna quan, el 1347, aconsegueix que s’aixequi el càstig imposat a un jueu de Perpinyà, Maimó Momet. Aquest comportament, inapropiat per qui té la condició de jutge, li creà enemics entre els mateixos jueus. Així, abans d'acabar aquest any 1347, el rei el relleva de la judicatura a instàncies d'un jueu de Perpinya, Bendit Bonavia, que devia ser un personatge molt influent. Cresques es defensa molt hàbilment d'aquestes acusacions perquè dos mesos més tard, el monarca canvia la seva decisió, anul·lant la seva destitució i reposant-lo en la judicatura de la vegueria.

L’any següent, el 1348, Cresques duu a terme la seva feina més destacada: un informe sobre la llibertat de residència dels jueus en relació a les seves obligacions tributàries, redacció que li comporta obtenir l'opinió dels principals perits jueus experts en la legislació hebraica de Catalunya. L'informe, en el qual hi consten totes aquestes opinions, és un document de gran importància per a l'estudi dels jueus medievals que, a la vegada, acredita el talent i l'objectivitat del seu autor.

Sembla que Cresques Elies moria poc més tard perquè el 1355, el rei reclama a Bonjuhà Cabrit, metge jueu de Girona, un llibre hebraic d'Avicena que era del mestre Cresques Elies i que el seu fill i hereu Mahir Cresques, resident a Figueres, havia deixat a Bonjuhà. Així sabem que la família de Cresques va continuar radicada a Figueres.

Elies Cresques, que va reunir una gran fortuna, és considerat com un dels metges més importants de la Cort de Pere el Cerimoniós i un dels empordanesos més influents del segle XIV. D’aquí que Figueres dediqui al seu nom un dels seus carrers.

Text basat en S Sobrequés-Vidal S. Contribució a la història dels jueus de Figueres. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 1966;6:87-102.