Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Hervàs, C. La Anestesia en Cataluña. Historia y evolución: 1847-1901.Tesi doctoral. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1986.
  • Corbella, J. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona, 1843-1985. Barcelona. Fundació Uriach 1838, 1996.
  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • El Col·legi de Metges i els seus presidents 1894-1994. Barcelona: Nadala COMB, 1998.
  • Franco-Grande, A et al. Historia de la anestesia en España, 1847-1940. Madrid: Aran Ediciones, 2005.