Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Ramos Hernández, Gabino. Historia de la Cirugía General en el Estado de Tamaulipas. A: León López, Guillermo, ed. Historia de la Cirugía general en la República Mexicana. Mèxic: Graphimedic, 2011.
  • Jou, David. Els sitgetans a Amèrica i diccionari d´americanos. Aportació a l´estudi de la migració catalana a Amèrica (1776 – 1936). Sitges: Grup d´Estudis Sigetans, 1994, p. 326-327.
  • Picas i Julià, Josep. Epidèmia de còlera a Sitges el 1854. Butlleti del grup d´estudis sitgetans. Febrer 1978.

Documentació personal de Francisco Robert Batlle:
Robert, Francisco. Estado General de los enfermos atendidos en 1843 en el Hospital Civil. El Boletín. Núm. 71 Santa Anna de Tamaulipas, Enero, 18 de 1844.

Secretaria del Ayuntamiento de Tampico. Transcripción de la Sesión extraordinaria del día 23 de Mayo de 1849. Nombramiento del Dtor Francisco Robert como Director del Hospital Civil. El Noticioso del Panuco. Tampico, Agosto 15 de 1849. Tomo II Núm. 59.

Robert, Francisco. El Noticioso del Panuco. Grafica informativa realizada por Robert de los enfermos atendidos en Hospital Civil durante el año 1850. Estado Tampico, Febrero 8 1851. Tomo III Núm. 218.

Robert, Francisco. El Noticioso del Panuco. Estado General de los enfermos atendidos en 1851 en el Hospital Civil. Tampico, Enero 31 de 1852. Tomo IV. Núm. 317.