Obra Publicada

  • Analgesia obstétrica (Autoobservación). Revista Médica Barcelona, 1925;19:45-6.