Obra Publicada

Aquesta relació d'articles que segueix apareix indexada al Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya, no hem inclòs les que s'indexen a PubMed que són accessibles a CARDUS D[Author]