Obra Publicada

  • Treball. Informe de Sanitat. Et al. Sabadell, 1975.
  • La propuesta sanitaria de los comunistes. Et al. Sabadell, 1979.
  • L’Assistència Primària de la Seguretat Social a Sabadell. Amb E. Camps. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 1981.