Obra Publicada

  • Anafilàxia i embaràs. Treballs de la Societat Catalana de Biologia. Barcelona, 1919
  • Amb Domingo i Sanjuan, P. Las inyecciones cardíacas en la cobaya y su técnica. Influencia del lugar de administración de las dosis desencadenante en el ataque anafiláctico. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 1920
  • Introducció a l’estudi del càncer. Monografies mèdiques, núm. 27 i 28 (2 volums). Barcelona, 1929
  • Age susceptibility of ducks to the virus of the rous sarcoma and variation of the virus in the duck. Science, 1941, 93:501-502
Col·labora amb diverses revistes de biologia i medicina, entre les quals “Comptes Rendus de la Societé de Biologie”, “The American Journal of Medicine”, “Journal of Experimental Medicine”, “Cancer Research”, “La Medicina Catalana”, “Treballs de la Societat Catalana de Biologia”, “Revista Médica de Barcelona” i moltes altres nacionals i estrangeres.