Obra Publicada

 • Topografía médica de Vilaseca de Solcina (Campo de Tarragona). Barcelona: Amat y Martínez, 1891.
 • Noticias históricas del fort casal de Mas Calvó, Reus: Estampa y Llibrería de Viuda de Torroja, 1891 .
 • Catálech de la flora de la ciutat de Tarragona y son terme . Tarragona: Viuda y Hereders de Joseph A. Nel·lo, 1892.
 • Consideracions sobre las midas que dehuen pendrer los municipis pera evitar lo contagi de la tuberculosis Tarragona: F. Arís y Fill, 1896.
 • Ciutats focenses del litoral cosetà. Barcelona: L'Avenç 1900.
 • Sanejament de las maresmas del Francolí, Riu Clá y la Pineda. Tarragona: F. Arís. 1901.
 • Tarragona prehistòrica i protohistòrica. Barcelona, Barcelona: L'Avenç 1909.
 • L'Arbrat publich à la ciutat de Tarragona. Col·lecció d'articles publicats l'any 1901. Tarragona: Tarragonina, 1904.
 • Fauna ictiològica de Catalunya); catálech rahonat dels peixos observats en el litoral y en les aygues dolçes catalanes Barcelona: J. Bartra Laborde, 1913.
 • Crustacis. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1914.
 • Temples pagans de la Tarragona romana. Tarragona: Llorens i Cabré, 1916.
 • Flora algològica marina de les aigües i costes occidentals de Catalunya. Reus: .J Vila, 1918 .