Bibliografia

  • El Dr. Romà Massot recorda el seu pare i el seu oncle, metges rapitencs. Galens, 2015;191:29.