Bibliografia

  • Usandizaga, M. Memorias de las Juntas Literarias en: Historia del Real Colegio de Cirugia de Barcelona (1760-1843). Barcelona: 1964.
  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Massons, JM. Història del reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1842). Fundació Uriach 1838. Barcelona, 2002.
  • Baltà-Moner, J. Ciència i Tecnologia al Penedès. Passat, present i futur. I Part. Alt Penedès. Vilafranca del Penedès: Heretat Baltà de Cela, 2017.