Bibliografia

  • Arxiu Família Sales.
  • Autors Varis. Història de la Universitat de Barcelona. I Simpòsium 1988. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1990.