Bibliografia

  • Carrera-Macia, JM et al. Història de l'Obstetrícia i la Ginecologia Catalana. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1998.
  • Ripoll-Espiau, R. Josep Ripoll i Torras. Dins Història de l'Obstetrícia i la Ginecologia Catalana. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1998. Pàg. 304.