Bibliografia

  • Galera, H. Tratamiento hormonal en càncer de mama. Malaga: A Matilla, 1981.
  • Canosa, LL et al. Tumoracions mamàries en mitjans de diagnòstics en la medicina primària. Barcelona: Salvat, 1984.