Bibliografia

  • Sixieme Congres International de Chirurgie Orthopedique, Berne, 30 Aout-3 Septembre 1954. Berne: Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, 1955.
  • Ribó-Rius L. Els inicis de la cirurgia ortopèdica catalana. I Congrés Internacional d’Història de la Medicina catalana. Llibre d’Actes, 1970; 2:308.
  • Casassas, O i Ramis, J. Metges de Nens. Cent anys de pediatria a Catalunya. Barcelona: La Magrana, 1993.
  • Farré-Sostres, J. Els centres assistencials i saitaris de l’antic terme de Les Corts. Gimbernat, 1994;22:117-28.
  • Fernández- Sabaté A. Nuestros fundadores y maestros en 1935 y 1947. Madrid : SECOT, 2013.