Bibliografia

  • Cervera, L. Letamendisme i unitat psico-somàtica. Barcelona: IEC, 1953
  • Riera, J. Letamendi y Turró: Romanticismo y positivismo en la medicina catalana del siglo XIX. Asclepio, 1965; 17: 117-153
  • Riera, J. Idealisme i positivisme en la medicina catalana. Barcelona: IEC, 1974
  • Sarró, R. El sistema médico-antropológico de José de Letamendi. Barcelona: RAM, 1963