Bibliografia

  • Hernández, AM. Un naturalista i metge puigcerdanès: el doctor Miquel Bernades. Rufaca, 1980;26:22.
  • Calbet JM i Corbella J. Diccionari Biografic de Metges Catalans. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana. Seminari Pere Mata. Universitat de Barcelona, 1981-83.
  • Bosom S, Solé, M i Calvo, M. Carrers i places de Puigcerdà : una passejada per la seva història. Puigcerdà: l'Ajuntament, 1998.
  • Ibáñez N, Soriano J i Montserrat M. L’herbari Bernades a l’Institut Botànic de Barcelona. Collectanea Botanica, 2009;28:31-63.
  • Nomdedeu, A. Los principios de Botánica (1767) de Miguel Bernades i Mainader y la creación de léxico botánico en español. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, 2012;17:225-42.
  • Baños, JE i Guardiola, E. Eponímia mèdica catalana. Els epònims de Miquel Bernades i Mainader. El gènere Bernadesia i altres epònims. Annals de Medicina, 2014;97:33-8.