Bibliografia

  • Bernat, P. El médico de la Ilustración Pau Balmas y Montsech (1735-1789), un ejemplo paradigmático. Medicina e Historia, 2013;1.
  • Calbet, JM i Escudé, M. Conflictes sobre Higiene Pública a Barcelona a les darreries del segle XVIII. Gimbernat, 1996;25(1):43-51.
  • Corbella, J i Seculí, J. Nomina Academicorum 1770-1995. Barcelona: PPU, 1995.