Bibliografia

  • Rozman C. Discurs de resposta del Acadèmic Numerari Molt Il•lustre Doctor Ciril Rozman Borstnar. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 1966.
  • Darnell, A. En record de Lluís Revert Torrellas. Servei d’Informació Col•legial. Col•legi de Metges de Barcelona, 2012;136:51-52.
  • Corbella J. Trabajar para dar más vida. Lluís Revert Torrellas. La Vanguardia, 29 maig 2012.
  • Castelao A, Campistol J. Al Profesor Luís Revert Torrellas (1928-2012). Nefrología 2012;32(4)