Bibliografia

  • Boatella-Riera J. Cardona Fornells, un pediatre innovador: el “Queso Filus”. Pediatria Catalana, 2011;71:167-171.
  • Boatella-Riera, J. Els orígens de la indústria dietètica catalana (1880-1935). Farmacèutics i metges. Barcelona: UBe, 2017.