Bibliografia

  • Rotllan, A. Actuacions del metge manresà Pere Pallàs i Valls. Dovella, 1998;61:25-27.
  • Rotllan, A. Aspectes biogràfics del metge de Manresa Pere Pallas i Valls. Gimbernat, 1997; 27:143-147.