Bibliografia

  • Arxiu Història del CoMB.
  • Casassas E i Altimira J. Torre Sant Genís. L’Hospital de Refugiats de la Guerra Civil a Taradell. Gimbernat, 2018;69(1):243-58.
  • Carrau-Bueno I. Els procediments judicials (sumaríssims) a l’Arxiu del Tribunal Militar Tercer de Barcelona: la depuració dels metges catalans. Gimbernat, 2018;69(1):259-74.