Bibliografia

  • Casas F. De la Roentgenlogia a l’Oncologia Radiioteràpica. Contribució a cent anys de lluita contra el càncer a Catalunya (1896-1996). Barcelona: Editorial Barguñó, 1986.
  • Arxiu Històric del CoMB.