Bibliografia

  • Joan i Jacint Reventós. Dos infants i la guerra. Records de 1936-1939. Barcelona: Club Editor, 1978.
  • Permanyer Ll. Pare-Picasso. Jacint Reventós i Conti (1928-2013). Obituaris. La Vanguardia, 11/06/2013.
  • Reventós-Puigjaner J. Humanisme progressista. Jacint Reventós i Conti (1928-2013). Metge. Obituaris. La Vanguardia, 15/06/2013.
  • Reventós-Puigjaner J. Ens ha deixat en Jacint Reventós i Conti, metge humanista, polític, escriptor i historiador. Obituari COMB 2013. [Web, darrer accés 12/06/2018]