Bibliografia

  • J. D. Lo Dr. D. Joan Viura y Carreras. La Ilustració Catalana, 1894;321(XV):18.