Noves incorporacions

Vint-i-cinc biografies mèdiques noves, noves i diverses històries de tots els temps, llocs i vocacions a la Galeria de Metges Catalans
Com sempre, una mostra de l'heterogeneïtat dels metges i metgesses catalans al llarg del temps, la geografia, la dedicació mèdica i acadèmica, les vivències i les dificultats que han de superar, sovint les contradiccions i els entrebancs del camí, morts prematures que trunquen carreres brillants o llargues vides que culminen èxits professionals i docents sense parangó.
Publicat el 29 de setembre de 2016.
Antoni Valls i Conforto
[ Barcelona , 1904 – 1997 ]

Brillant bacteriòleg dedicat a la recerca, durament castigat acabada la Guerra Civil espanyola

Publicat el 22 de novembre de 2016.
Enric Vidal i Colomer
[ Barcelona, 1901 - 1978 ]

Pioner de l'Endoscòpia Digestiva a Espanya

Publicat el 21 de novembre de 2016.
Albert J Jovell i Fernàndez
[ Barcelona, 1962 – 2013 ]

Científic i humanista, defensor dels drets dels pacients i apóstol d’una medicina més humanitzada

Publicat el 15 de novembre de 2016.
Antoni Cebrià Costa i Cuixart
[ València, 1817 – Barcelona, 1886 ]

Fundador de l’Escola Botànica catalana

Publicat el 15 de novembre de 2016.
Antoni Carreras i Verdaguer
[ Barcelona, 1893 – 1989 ]

Un dels dermatòlegs més apreciat de Barcelona, conservador de l'Arxiu d'Enric Granados

Publicat el 15 de novembre de 2016.

Actualitzacions

Ferran Rosell i Jané

La consulta de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès ens ha proporcionat la troballa d’una de les darreres fotografies del doctor Ferran Rosell i Jané, un bon metge de capçalera amb una intensa dedicació a la política en temps de la República que el duu a l’exili fins a morir a Buenos Aires l’any 1955.

Actualitzat el 03 de novembre de 2016.
Joaquim Hysern i Molleras

L’aportació del senyor Francisco Vega Amado, descendent del catedràtic i conseller d’Instrucció Pública Joaquim Hysern i Molleras, no sols ens mostra una de les imatges de jove del metge català, també aporta l’esquela que dóna una idea de la importància que adquireix a Madrid durant el segle XIX. A més, ens ha passat documents que demostren que Hysern, tot i el que diuen les seves biografies, no mor sense descendència: un dels seus fills continua la destacada nissaga mèdica banyolina.

Actualitzat el 13 d' octubre de 2016.
Avemaria Vila Coro

Gràcies a la participació de la família Vila-Coro de Madrid, coneixem una mica més la doctora catalana Avemaria Vila Coro, una pionera entre els metges cooperants que marxa el 1944 a la Guinea Espanyola, a l'Àfrica Equatorial. Les fotografies que ens ha cedit el seu nebot JM Vila-Coro Barrachina, la mostren abans de marxar a la colònia espanyola i després ja integrada a la vida de la Missió Catòlica de Nkue-fulan així com en diferents moments del seu entorn familiar quan torna a casa.

Actualitzat el 13 d' octubre de 2016.
Antoni Palau i Queralt

L'Associació d'Amics de Tragó de Noguera, poble desaparegut sota les agües del pantà de Santa Anna, ens ha facilitat documentació que ens aclareix els motius pels quals el metge Antoni Palau i Queralt, nascut a Tragó l'any 1837, emigra a l'Argentina. A més de la còpia de la partida de naixement, ens ha enviat la revista "Ilustració Catalana" del 1907, després de la seva mort, que recorda "Los Catalans a Amèrica" i uns documents que ens han permès completar la seva biografia.

Actualitzat el 21 de setembre de 2016.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.