w

Vídeos

Doctor Jordi Sans i Sabrafen: Conferència sobre malalt terminal (1 de 4) [Marata, 3 abril 1997]


Doctor Jordi Sans i Sabrafen: Conferència sobre malalt terminal (2 de 4) [Marata, 3 abril 1997]


Doctor Jordi Sans i Sabrafen: Conferència sobre malalt terminal (3 de 4) [Marata, 3 abril 1997]


Doctor Jordi Sans i Sabrafen: Conferència sobre malalt terminal (4 de 4) [Marata, 3 abril 1997]