Obra Publicada

La producció d’obres mèdiques i històriques del metge il·lustrat Anton Bosch i Cardellach és tan extensa, que creiem més adient enllaçar l’índex que ha elaborat la Fundació Bosch i Cardellach el gener del 2013. En aquesta relació, a més, treballs d’un gran interès que s’inclouen en obres generals, es troben informades amb tot detall bibliogràfic.