Obra Publicada

Recull de capítols de llibre i articles indexats al Catàleg Col·lectiu Universitari:
Recull d'articles de divulgació mèdica -aquesta relació no és completa-