Obra Publicada

  • Importancia del timol en la terapéutica moderna. Tesi doctoral. Madrid: Manuscrit, 1898.