Obra Publicada

Els nombrosos articles publicats pel doctor Josep Mercadal Peyrí indexats internacionalment fan impossible que puguem relacionar-ho en aquest apartat i, per això, incloem un enllaç directe a la relació de PubMed | Mercadal Peyri J[Author]