Obra Publicada

  • Albuminúria, la seva valoració pràctica. 1935
  • Tratado de Patologia y Clínica Médicas, coordinat pel professor A. Pedro Pons. 1950.
  • El metge davant l'hipertens. 1969.