Obra Publicada

  • La Responsabilitat de l'acte mèdic. Pròleg. Informe elaborat per un Comitè d'Experts del G.A.S.P. del Col·legi de Metges de Barcelona. Barcelona: Laia, 1983.
  • Reflexions sobre la gestió de la Responsabilitat Professional i l’error mèdic. Barcelona: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2002.