Bibliografia

  • Arxius Facultat de Medicina de la Universitat de la Plata, Argentina.
  • Arxius Hospital Español de La Plata, Argentina.
  • Ponències i actes del Centre d’Estudis de Granollers. Granollers, 1955.
  • Granollers i els seus homes. Joan Ruera. 1888 - Joan Ruera i Montañà – 1971. Granollers, 1971;1038:1-2.
  • Tintó, Ll. Joan Ruera, un metge a Amèrica. El 9 Nou, 8/07/1995.