Bibliografia

  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Bassegoda-Nonell, J. Ramon-Enric Bassegioda Amigó (1856-1933), metge i poeta, en el LXXV aniversari de la seva mort. Gimbernat, 1998; 25: 29-37.
  • Calbet, JM i Montaña, D. Metges i farmacèutics catalanistes. 1880-1906. Valls: Cossetània, 2001.