Bibliografia

  • Arxiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
  • Amell-Sans, A. La nissaga dels Amell a Sitges. Butlletí del Grup d’Estudis Sitgetans, 1981;21.
  • Calbet-Camarasa, JM. L’Acadèmia de Ciències Mèdiques durant la Guerra Civil. Gimbernat, 1997;27(2):193-204.
  • Corbella-Corbella, J i Roigé-Solé, J. et al. Dr. Pedro Pons (1898-1971). En homenatge. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2000.