Bibliografia

  • Borràs, MLL. El doctor Pérez Rosales todo generosidad. A Coleccionistas de arte en Cataluña, Fascicle, 14. Barcelona: La Vanguardia, 1985.
  • Miravent, A. Museu Maricel (Donació Pérez Rosales). L’Eco de Sites, 28/10/1989.
  • Tutusaus, J. Doctor Jesús Pérez Rosales. L'Eco de Sitges, 9/12/1980.
  • Sierra-Farreras, R. Diccionari Biogràfic de Sitgetans. Sitges: L'Eco de Sitges, 1998, p. 430.
  • Casares, R i De Fuentes-Sagaz, M. Història de la Clínica Plató. 75è Aniversari. Barcelona: Interpress, SL, 2001.
  • Panyella, V. La col·lecció Pérez-Rosales, un capítol de la història dels museus de Sitges. A Antiquaris,
  • experts, col·leccionistes i museus. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.