Bibliografia

  • In Memoriam. Joan Lluch Caralps. Rev Reial Academia de Medicina de Catalunya, 1990;2(6):128.
  • Corbella, J. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona (1843-1985). Barcelona: Fundació Uriach, 1996.
  • Sueiras, A. Breus notes dels primers 20 anys de la creació dels hospitals de la Ciutat Sanitària i Universitària de la Vall d’Hebron. Llibre commemoratiu: 99-107. Barcelona: Societat Catalana de Cirurgia, 2004.
  • Hernández-Cardona, AM. Els metges del balneari de la Puda de Montserrat. Esparreguera: Nova Casa Editorial, 2016.