Bibliografia

  • Beya-Alonso, E. El Dr. Hermenegildo Carrera Miró, Médico y Literato. Actes del Primer Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana”, 1975;1:162-173.
  • Mullerat-Soldevila, R. Hermenegild Carrera i Roca. Un metge. Un escriptor. Un poeta. Programa Congrés de Cultura Catalana, 1977.
  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983
  • Carreras-Tarragó, JM. Cinquanta anys de la Sanitat a Santa Coloma de Queralt. Recull (Associació Cultural Alt Gaià), 1994;2:7-47.
  • Planas-Maresma, J. Els inicis del catalanisme a Granollers i al Vallès Oriental. PonènciesAnuari delCentre d'Estudisde Granollers, 2004;1:39-82.