Bibliografia

  • Elias-Molins, A. Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona: Fidel Giró, 1889. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Vol. 8. Barcelona: Espasa, 1907.
  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Clemente, JC. La Creu Roja a Barcelona. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1997.
  • Monés-Pujol-Busquets, J. Formació professional i desenvolupament econòmic i social català (1714-1939). Barcelona: Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengau Catalana, 2005.
  • Masjuan-Bracons, E. Medis obrers i innovació cultural a Sabadell (1900-1939). L’altra aventura de la ciutat industrial. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.
  • Camps-Clemente, M i Camps-Surroca, M. El doctor Francesc Xavier de Benavent i de Camon. Gimbernat, 2007;47(1):161-6.