Bibliografia

  • Gausa, P. Pequeña historia sobre la evolución de la Urologia en Barcelona. Actes del Primer Congr6s Internacional d'Història de la Medicina Catalana. Barcelona, 1970;11: 312-7.
  • Escudé, MM i Calbet, JM. L’obra urològica d’Emili Sacanella i Vidal (1860-1931). Gimbernat, 1992;18:33-42.
  • Calbet, JM i Montaña, D. Metges i farmacèutics catalanistes. 1880-1906. Valls: Cossetània, 2001.
  • Guereña, JL. La prostitución en la España contemporánea. Madrid: Marcial Pons, 2003.