Bibliografia

  • Calbet JM. Notícia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Barcelona: Publicacions del Seminari Pere Mata. Universitat de Barcelona, 2001.
  • Calbet, JM i Montaña, D. Metges i farmacèutics catalanistes. 1880-1906. Valls: Cossetània, 2001
  • Corbella J. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona, 1843-1935. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996.