Bibliografia

  • La España moderna, 1889;24:280-82.
  • Alabrús, M. Bibliografia de Figueres i de l’Empordà. (Addició a la part II). Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 1985;18:363-91.
  • Guy, DJ. Sex & Danger in Buenos Aires: Prostitution, Family, and Nation in Argentina. Lincoln: University of Nebraska, 1991.
  • Diccionari de catalans a América. Barcelona: Comissió Amèrica i Catalunya 1992, Generalitat de Catalunya, 1992.
  • Dalla-Corte, G. et al. Conflicte i violència a Amèrica. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002.
  • Monzón-Wyngaard, A. El Consejo de Higiene Pública de Corrientes. Corrientes: Moglia Ediciones, 2008.
  • X. Carmaniu Mainadé. Gironins del segle XIX. Antoni Bonifaci Pont i Pell. Dominical del Diari de Girona, 27 maig de 2011.
  • Dalla-Corte, G. Cultura y negocio: el americanismo catalán de la Revista Comercial Ibero-Americana MERCURIO (Barcelona, 1901-1938). Barcelona: Casa América, 2012.