Bibliografia

  • López-Gómez, JM . Documentos para el estudio de los profesores catalanes del Real Colegio de Cirurgía de Burgos (1799-1824). Gimbernat. 1989;12:201-14
  • López-Gómez, JM . El doctor Juan Bassas, un vicense catedrático del Real Colegio de Cirugia de Burgos (1799-1824). Gimbernat, 1996;26:131-44.
  • Massons, JM. Alumnes vigatans del Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1847). Gimbernat. 2005;43:109-22.
  • Bernat, P. Científics d’Osona. Diccionari històric i biobibliogràfic dels científics nascuts o vinculats a Osona. Vic : Publicacions del Patronat d'Estudis Osonencs, 2010