Bibliografia

  • Olagüe, G et al. L'aportació de Catalunya a la bibliografia mèdica periòdica contemporània (1904-1946) . Llibre d’Actes del XIV Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 1992;2:707-18.
  • Casassas, O i Ramis, J. Metges de nens : cent anys de pediatria a Catalunya. Amb Ramis, J et al. Barcelona: Edicions de La Magrana, 1993.
  • Calbet, JM i Corbella J. Calvet, JM i Corbella, J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Ramis, J. La Pediatria a Catalunya en la primera meitat del segle XX. Gimbernat, 1996:26(2):247-65.
  • Casassas, O. Una faula i setze històries: excursió pel camp de les ciències humanes sortint del despatx d’un metge. Barcelona: Fundació Alsina i Bofill. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.
  • Sabaté, F. Els Estudiants de Medicina de la Universitat de Barcelona. Un estímul de progrés. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013.
  • López-López, ME. El Doctor Alfons Trias i Maxencs. Barcelona, treball inèdit del Seminari de la Càtedra d'Història de la Medicina.